Skip to main content

Medarbejdere

Jørgen Rønsholdt

Jørgen Rønsholdt

Autoriseret psykolog og godkendt specialist i klinisk psykologi og psykoterapi, samt godkendt supervisor i psykoterapi og pædagogisk psykologi

Jørgen Rønsholdt er stifter af Center for Dynamisk psykologi. Jørgen er både uddannet lærer, psykolog og psykoterapeut.

Jørgen Rønsholdt har over 30 års erfaring indenfor det pædagogiske og psykologiske arbejdsfelt. Han er specialist i klinisk psykologi og psykoterapi, og godkendt supervisor i psykoterapi og pædagogisk psykologi.

Jørgen Rønsholdt har gennem årene specialiseret sig i dybdepsykologiske processer og arbejder gerne med både krop, psyke og sind i tæt sammenhæng. Han arbejder med både individuel, par- og gruppeterapi. Han er efteruddannet i den psykodynamiske tradition. Han arbejder systematisk med opløsning og integrering af uforløste blokeringer i krop og psyke, og anvender kropslige tilgange, tegneterapi, drømmetydning, mindfulness, symboldrama og hypnoterapeutiske tilgange.

Jørgen Rønsholdt har gennem 25 år afholdt kurser for pædagogisk personale og leder i dagtilbud og skoler i hele landet. Jørgen har meget erfaring med længerevarende udviklingsprojekter for hele organisationer. Han arbejder således på alle niveauer af en organisation eller institution, lige fra individ- til kulturniveau.

Som godkendt supervisor tilbyder Jørgen både supervision af enkeltpersoner og grupper. Derudover tilbydes forløb med henblik på autorisation som psykolog. Indenfor de senere år, har han også arbejdet meget med supervision for ledere i både den private og offentlige sektor.

Jørgen er en efterspurgt foredragsholder med et stort emnekatalog.

Jørgens indfaldsvinkler til arbejdet bunder i den dynamiske- og relationsorienterede psykologi. Netop disse indfaldsvinkler syntes ofte at skabe en positiv og motiverende energi for nye refleksioner og blivende forandringer.

Jørgen Rønsholdt tilbyder

 • terapi
 • kursus
 • supervision
 • foredrag
Jess Haderslev

Jess Haderslev

Aut. psykolog, godkendt specialist i arbejds- og organisationspsykologi

Jess Haderslev er blevet psykolog, fordi det meningsgivende i hans arbejde er at understøtte mennesker med de udfordringer, som livet byder på, og hjælpe dem til øget selvindsigt og handlekraft.

Han har en særlig interesse for og erfaring med det arbejds- og organisationspsykologiske område, og vil gerne hjælpe mennesker til både at gøre det godt og til at have det godt. Med sin baggrund som leder, kender han på egen krop til mange af de problemstillinger og dilemmaer, som han nu som erhvervspsykolog hjælper ledere og ansatte med at finde gode løsninger på.

Selv om han fokuserer på den enkelte, er han også optaget af hvordan relationer, situationer og organisationer har indvirkning på den enkeltes mulighed for udvikling og selvudfoldelse.

Jess Haderslev søger at skabe værdi for dem han arbejder for, hvorfor han gør en dyd ud af at afstemme forventninger til samarbejdet og til hvilket resultat, der skal opnås.

Kunder siger om ham, at hans personlige styrke er at være lyttende og engageret, samtidig med at han er ressourceorienteret og optaget af fremdrift. Dette får kunder til at melde tilbage, at de efter forløb hos ham, er blevet beriget med konkret vejledning, optimisme samt en klar retning for fremtiden.

Jess Haderslev er uddannet psykolog ved Aarhus Universitet i 2001 og er autoriseret af Dansk Psykolognævn. Han er desuden godkendt som specialist i arbejds- og organisationspsykologi af Dansk Psykologforening samt diplomeret organisatorisk gruppeanalytiker fra Institut for Gruppeanalyse, Aarhus. Herudover er han gennem Dansk Psykologforening efteruddannet indenfor mental træning og hypnose.

Han tilbyder hjælp inden for områderne:

 • Feedback kultur
 • Supervision
 • Mental træning
 • Leder sparring
 • Coaching
 • Terapi
Tille Schøler

Tille Schøler

Autoriseret psykolog med ydernummer

Tille Schøler er autoriseret psykolog og er medlem af dansk psykologforening. Hun blev uddannet i 2013 og er sidenhen efteruddannet i Cool Kids og Chilled – kognitiv gruppeterapeutisk angstbehandling til børn og unge.

Tille Schøler har erfaring både med individuel terapi, gruppeterapeutiske processer (angst- og sorggrupper med børn og unge), familie- samt parterapi.

I sin tilgang til terapi, arbejder Tille Schøler ud fra en psykodynamisk, relationel- og ressourceorienteret tilgang. Hun mener, at vi som mennesker, både på godt og ondt, bliver til dem vi er, via de relationer vi har. Den gode, personlige udvikling starter i mit perspektiv derfor bedst i et trygt miljø. Kun i et miljø af tillid og accept, vil du på bedste vis kunne udfolde dig, udvikle dig, og være i stand til at kunne se på, hvad det handler om for dig – også når jeg udfordrer dig.

Metodemæssigt arbejder Tille Schøler ud fra en psykodynamisk forståelsesramme, men inddrager også kropsterapeutiske, oplevelsesorienterede samt kognitive greb og teknikker.

Tille Schøler er en imødekommende, tillidsvækkende og relationsorienteret psykolog, der generelt arbejder med stor omhu og nærvær.

For nuværende er Tille Schøler i gang med efteruddannelse indenfor intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP), der bl.a. bygger på psykodynamisk teori.

Tille Schøler har ydernummer og kan tage imod henvisninger fra lægen. Hun har desuden aftale med visse forsikringsselskaber, samt aftale med sygeforsi
kring Danmark.

Camilla Samberg

Autoriseret Psykolog, hypnoterapeut, underviser og foredragsholder

Camilla Samberg er autoriseret psykolog og uddannet Cand. Psych. fra Aalborg Universitet i 2009.

Camilla Samberg er – og har altid været – optaget af relationers betydning for vores trivsel og for at lykkes som mennesker.

Vi er alfa og omega for hinanden. Vores relationer påvirker vores trivsel, hvordan vi udvikler os, og hvordan vi ser på os selv.

Det er rigtig vigtigt, at vi er bevidste om, hvad vi gør ved hinanden. Det, jeg tænker om dig, får betydning for mine handlinger over for dig, og i sidste ende påvirker det dine tanker om dig selv og dit selvbillede.

Camilla Samberg arbejder i det relationelle felt mellem dig og mig, dig og dine, dig og dine tanker om dig selv/din krop/dit selvbillede. Det betyder, at jeg “stiller mig ved din side”, og at jeg, sammen med dig, nænsomt går på opdagelse i, hvad der rører sig i dig.

Camillas professionelle karriere startede i Odense Kommune, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Hun arbejdede som skolepsykolog, procesfacilitator, underviser og foredragsholder. Livet som skolepsykolog omfattede samarbejde og samtaler med børn, børnenes familier, lærere, pædagoger, skoleledere og andre fagprofessioner. Det sidste år i Odense Kommune havde jeg ansvaret for at sammensætte og udvikle undervisningsindholdet til et større projekt i kommunen. Herunder at undervise psykologer og det pædagogiske personale fra daginstitutioner og fra dagplejen.

Efter sin tid i Odense Kommune blev hun selvstændig psykolog.

Camilla Samberg er uddannet i ICDP (International Child Development Programme) på niveau 1, 2 & 3. Det har styrket Camillas evne til at være bevidst om mig selv i relationer som 1. håndsagerende, men også som 2. håndsagerende i rollen som vejleder og underviser.

I maj 2019 blev Camilla Samberg endvidere uddannet i hypnose og hypnoterapi.

Herunder et udpluk af de opgaver Camilla Samberg har løst i tidens løb:

 • Undervisningsopgaver af forskellig karakter.
 • Facilitering af processer i forhold til relationsarbejdet, såvel i forbindelse med undervisning som sagssupervision og vejledning.
 • Planlægning og gennemførsel af et stort kommunalt projekt, herunder fastlæggelse af undervisningsindholdet.
 • Store undervisningsforløb (op til 100 personer fordelt på 7 hold á 36 timer).
 • Sager med børn, familier og pædagogisk personale i alvorlig mistrivsel.
 • Ekstern underviser på psykologistudiet på
  Syddansk Universtitet samt Pædagogseminariet i Vordingborg.
 • Workshops og temadage.
 • Pædagogiske dage.
 • Supervisor for psykologer, lærere, pædagogisk personale, forældre og andre faggrupper.
 • Undervisningsforløb i Ældreplejen.
 • Terapiforløb.
 • Processer omkring teams i interne stridigheder (konfliktløsning).
 • Procesforløb ift. teams i udfordringer omkring en større gruppe elever.
Lone Marie Birkebæk

Lone Marie Birkebæk

Psykoterapeut, børnesagkyndig og konfliktmægler

Som Psykoterapeut tilbyder Lone Marie Birkebæk et trygt rum, hvor du bliver mødt med et bevidst nærvær og af et omsorgsfuldt menneske. Lone Marie Birkebæk møder dig i dit udgangspunkt og med den fortælling du kommer med.

Lone Marie Birkebæk er særligt optaget af relationer og tilknytningsmønstre. Vi dannes af relationerne til vores familie og medmennesker livet igennem. Vi udvikler os hele tiden i de relationer, vi befinder os i. Vi har alle brug for at føle os betydningsfulde og at vi har værdi, i de sammenhænge vi indgår i, børn som voksne, da det har betydning for hvordan vi ser på os selv.

Lone Marie Birkebæk har mange års erfaring i terapi til børn/unge -par og familier. Herunder specialviden i samtale med børn og unge i udsatte positioner/sorg og krise. Som Børnesagkyndig og konfliktmægler og tidligere ansat i familieretshuset kender Lone Marie Birkebæk til arbejdsgange både i stat og kommune. Lone Marie Birkebæk er specialiseret i skilsmisse samtaler og legeterapi til børn og unge.

Lone Marie Birkebæk er uddannet i Pædagogik, Pædagogisk Psykologi og Positiv Psykologi fra DPU og Psykoterapeut fra Institut for Systemisk integrereret Familieterapi (S.I.F).

Terapeutiske ydelser:
• Legeterapi til børn og unge
Terapi til børn og unge i klemme i skilsmisse
• Parterapi
• Familieterapi

Konsulentydelser:
Bisidder og partsrepræsentant i kommune og familieretshus
Børnesagkyndig gennemgang til advokater
Børnesagkyndig Rådgivning
Konfliktmægling i forbindelse med skilsmisse

Du er velkommen til at henvende dig om du er fag- og eller privat person.

 

Maja Løndal

Maja Løndal

Sekretær

Maja Løndal varetager den administrative og økonomiske del af Center for Dynamisk Psykologi.

Maja har en baggrund som pædagog og merkonom med speciale i økonomi og ledelse.

Maja er den, der tager imod dig i receptionen eller telefonen.

Du er altid velkommen til at kontakte Maja, hvis du ønsker tilbud på nogle af vores ydelser eller har spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig videre.

Medarbejdere