Skip to main content

På vores mindfulness hold træner du evnen til at være nærværende. I dagligdagen er vi sjældent mentalt nærværende, men optagede af praktiske gøremål, tidligere oplevelser eller bekymringer for fremtiden.

Du vil gennem deltagelse på holdet opnå større indsigt i dig selv, gennem en bedre kontakt med dine følelser, tanker og kropslige fornemmelser. Du vil opleve mere ro, klarhed, bedre koncentrationsevne og dybere søvn. Du bliver mere modstandsdygtig overfor stress og dit immunforsvar styrkes. Mindfulness har også en positiv effekt på blodtryk, puls, stofskifte og åndedræt. Du vil også opleve en større sensitivitet og åbenhed overfor dig selv og andre mennesker.

Gennem mindfulness kan du skærpe evnen til at fokusere mere på sanseoplevelserne i nuet. Dette er særligt vigtigt i forhold til angst, depression og stress, som er lidelser, hvor tankerne kan spille en vigtig rolle. Her er mindfulness træningen effektiv i forhold til at lære at betragte de negative tanker på en neutral og accepterende måde, hvor man ikke lader sig opsluge af dem. På

Der starter nyt hold op onsdag den 26/10 2022 kl. 16.30 – 18.00.

Prisen er 1.500 kr. for alle 10 gange. Beløbet betales via mobilepay 1. mødegang.

Du kan læse mere og tilmelde dig her

Du kan kontakte os for mere information på følgende måder:
På mail til mail@dynamiskpsykologi.dk
Ved at ringe på tlf. 24203883.

Tilmelding til holdet med opstart oktober 2022

denne måde kan man reducere deres indflydelse på følelserne, opmærksomheden og den daglige trivsel.

Der vil være træning i at få kontakt med – og finde hvile i – dit eget nærvær. Fra dette nærvær kan du opleve det, der sker – uden at lade dig styre af det eller blive fanget i det.

Undervisningen vil dels bestå af praktiske øvelser i Mindfulness og grundmeditationsøvelser, og dels af en teoretiske beskrivelser, der tilpasses de enkelte deltageres forudsætning og interesse.

Undervisningen og de praktiske øvelser sætter deltagerne i stand til at træne teknikkerne derhjemme og anvende mindfulness principperne efter kursets afslutning.

Effekten afhænger af, hvor ofte der trænes og kan variere fra person til person.

Mindfulness har vist sig at have en positiv effekt på f.eks.:

  • Stress
  • Søvn
  • Immunforsvar
  • Blodtryk
  • Puls
  • Stofskifte
  • Åndedræt
  • Koncentration
  • Depression
  • Angsttilstande