Skip to main content

Praktiske oplysninger

Samtalerne er normalt af en varighed på 50 minutter, parsamtaler dog 90 minutter. Efter aftale mellem dig og psykologen kan der i særlige tilfælde afsættes ekstra tid.

Samtaler via Sygesikringen er dækket af en særlig overenskomst, og er derfor på 45 min.

Sygesikringsbevis skal medbringes og køres igennem kortlæseren.

Vi har tavshedspligt vedr. alt, hvad der omhandler din henvendelse og selve samtaleforløbet.

Vi fører journal over samtalerne, men der går ingen oplysninger fra vores journal uden at vi først har fået skriftlig tilladelse fra dig.

Dog er vi forpligtet til altid at give din læge besked, når du afslutter et samtaleforløb, som lægen har lavet en henvisning til.

Åbningstider

Centret har åbent for konsultationer:
På hverdage fra 8.00 – 16.00. De enkelte psykologer har varierende åbningstider.

Centret har telefontid alle hverdage fra 8-12

Ventetid

Med en henvisning fra lægen oplever vi desværre oftest ventetid, før vi kan tilbyde opstart af dit forløb. Du vil blive informeret om den aktuelle ventetid, når du kontakter os eller du kan se den på sundhed.dk. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke starte flere forløb op på depression og angst for unge mellem 18 og 24 år grundet regionens omsætningsloft.

Afbud/Udeblivelse

Får du behov for at melde afbud til en samtale, skal vi have besked senest kl. 12 hverdagen før aftalen for at undgå, at du kommer til at betale for den bestilte tid. Det vil sige, at en tid om mandagen skal aflyses senest fredag kl. 12.

Du kan melde afbud på telefon eller mail.

Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves betaling for konsultationen. Der dispenseres ikke fra afbudsreglerne grundet sygdom, skader, personlige årsager og lignende. Alle afbud behandles ens. Det er også muligt at afholde samtalen over en sikker videoforbindelse eller telefon, hvis du foretrækker.

Vær opmærksom på, at forsikringsselskaber normalt ikke betaler for afbud eller udeblivelser, hvorfor du selv vil blive opkrævet honoraret.

For yderligere information og tidsbestilling kontakt os på tlf.: 24203883 eller mail: mail@dynamiskpsykologi.dk

Mulighed for at klage eller indberette utilsigtede hændelser

Hvis du oplever, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling hos os, vil vi bede dig om både at informere os samt sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det kan du gøre her: www.stps.dk/uth. Du kan læse en vejledning her.

Det er også på www.stps.dk, at du kan indgive en klage, hvis du er utilfreds med din behandling hos os.

Hvis du får en skade, som følge af din behandling hos os, der antages at kunne give ret til erstatning vil vi bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen (https://pebl.dk/)

Priser for terapi pr. 1. april 2024

Samtalerne skal betales med det samme via mobilepay eller straksoverførsel.

Skal der fremsendes regning, vil der blive tillagt et administrationsgebyr på 25 kr.
Ved for sen betaling fremsendes rykker med rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.

Afbud skal meldes senest 24 timer før en aftale.
Ved afbud senere end 24 timer før eller ved udeblivelse opkræves det fulde beløb.

Bemærk at der er et loft over tilskuddet fra Danmark pr. løbende 12 måneder.

TypeVarighedPrisTilskud fra Danmark ved medlemskab af gruppe 1-5
Det er kun muligt at få tilskud hos psykologer
Hos psykolog med henvisning fra lægen
1. samtale (også på genhenvisning)45 min.462,42 kr.200 kr.
for unge mellem 18 og 24 år 300 kr.
Efterfølgende samtaler45 min.385,59 kr.200 kr.
for unge mellem 18 og 24 år 300 kr.
Dobbeltkonsultation inkl. 1. samtale90 min.848,00 kr.
400 kr.
for unge mellem 18 og 24 år 600 kr.
Dobbeltkonsultation efterfølgende samtaler90 min.771,17 kr.
400 kr.
for unge mellem 18 og 24 år 600 kr.
Hos psykolog uden henvisning fra lægen
Individuel samtale hos psykolog50 min.1.100 kr.300 kr.
for unge mellem 18 og 24 år 450 kr.
Parsamtale90 min.1.700 kr.som ved individuelle samtaler
Familieterapi90 min.1.700 kr.som ved individuelle samtaler
Coaching50 min.1.100 kr.
Individuel samtale hos psykoterapeut 50 min.950 kr.
Parsamtale hos psykoterapeut 90 min.1.500 kr.
Familieterapi hos psykoterapeut 90 min.1.500 kr.