Skip to main content

Bøger af Jørgen Rønsholdt

Nedenstående bøger kan købes ved henvendelse til vores sekretær på tlf. 24203883 eller mail@dynamiskpsykologi.dk

Relationspsykologi i praksis

Hvad har vi mennesker brug for, hvis vi skal udvikles og trives? Hvorfor er vores fællesskaber så vigtige? Hvad er det, der betyder noget i livet? Hvilken retning fører hjertet os i?
Denne bog giver professionelle, der arbejder med mennesker, en indføring i relationspsykologien og en hjælp til at anvende de fire relationspsykologiske principper – kaldet RARRT – i praksis. RARRT står for:

Relationel, Anerkendende, Ressourcefokuseret og Reflekteret Teori.
Denne fremstilling af relationspsykologien er banebrydende, fordi den retter sig mod den personlige og praktiske tilegnelse af de relationspsykologiske principper. Dermed kan den gøre en virkelig forskel i den enkelte professionelles arbejde.

Læs mere på forlagets hjemmeside

Fortællinger om relationspsykologi i praksis

Denne bog er en efterfølger til bogen Relationspsykologi i praksis.

Som den første bog er denne bog bygget op omkring de fem relationspsykologiske principper, der også kaldes RARRT-principperne. Ved at følge disse fem principper vil du etablere relationer, der medfører udvikling, læring og trivsel.

Bogen indeholder en række fortællinger, der på levende vis illustrerer, hvordan relationspsykologien kan se ud, når den praktiseres i dagligdagens praksisrum.

Læs mere på forlagets hjemmeside