Skip to main content

Supervision

I supervision hos os får du først og fremmest en uhøjtidelig og varm grundstemning. Du vil som supervisand, enten alene eller i gruppe, føle dig velkommen og i et rum, som er personligt og understøttende.

Vi tilbyder supervision til en række fagfolk både individuelt og i gruppe. Vi er godkendt til supervision på specialistniveau i forhold til klinisk psykologi, pædagogisk-psykologisk psykologi samt arbejds- og organisationspsykologi.

I supervision hos os får du først og fremmest en uhøjtidelig og varm grundstemning. Du vil som supervisand, enten alene eller i gruppe, føle dig velkommen og i et rum, som er personligt og understøttende.

Supervision er en række faglige samtaler eller møder, som er aftalt og bestemt i en kontrakt og beregnet til at strække sig over

et aftalt tidsrum.
Supervision indebærer hos os, udover faglig udvikling, også personlig forandring, udvikling, bevidstgørelse, bearbejdning og stillingtagen, og der kan indgå elementer af terapeutisk karakter.

Det, at skabe mening, er en af menneskets mest betydningsfulde funktioner. Når vi oplever mening og resonans gives kraft til håndtering af det problemfelt, vi søger løst. Det kan være vanskeligt at se tilværelsen, som den er. Dette kan fører til forvrængninger som udfordrer samspillet og udviklingsrummet. Supervision hos os handler om at få flere perspektiver og meningsbærende konstruktioner til løsning af de dynamiske udfordringer, der tages op.

Om den psykodynamiske tilgang

Den dynamiske tradition er særlig optaget af, at skabe større indsigt og forståelse for det relationelle samspil, og her i særlig grad ens egen tilgang til relationen. Det gælder således om at skabe indsigt hos supervisanden.

Vi arbejder ressourceorienteret og sætter det dynamiske samspil i centrum for den gensidige undersøgelse af, hvad der kan skabe nye handleveje og understøttende samspil/relationsmønstre.

I psykodynamisk supervision hos os vil supervisor og supervisand arbejde på en fælles forståelse af det givne emne gerne gennem en vurdering af:
Reaktioner på hændelser, tilknytningsmønstre i og uden for det terapeutiske rum, og den samlede evne til at skabe mening – dvs. mentaliseringskapaciteten.

Udover disse overordnede kategorier, vil supervisionen lægge sig meget op af de RARRT principper, som jeg har været med til at udvikle gennem de sidste 15 år. RARRT står for en tilgang, der er optaget af det relationelle, anerkendende, ressourceoptagede og reflekterede samspil.