Terapi hos os, handler om at samle de informationer, som udspiller sig mellem krop og psyke, selvoplevelsen og omgivelserne. Både de bevidste, før- og ubevidste informationslag.

Terapi

I Center for Dynamisk Psykologi arbejder vi overordnet ud fra et perspektiv, som er meget optaget af de processer, der udspiller sig bag vores adfærd – det vil primært sige vores følelser, vores motiver, behov og tanker.
Vores emotioner kommer før vores beslutninger, og derefter vil vores hjerne finde argumenter, der passer til vores emotionelle tilstand. Vores emotionelle tilstand former altså vores tanker, og vores tanker er basis for vores handlinger. Og vores handlinger former vores karakter.

Vi arbejder ud fra en psykodynamisk tilgang, som traditionelt er meget inspireret af flere tilgange som eksempelvis; psykoanalyse, ego-psykologi, interaktionisme, selvpsykologi og mentaliserings-aspektet.

Personlig udvikling

Vi arbejder også med kroppens tilstand og går systematisk igennem de mange ”fortællinger”, kroppen viser og husker. Kroppens spændinger indeholder ofte mange psykiske spændinger. Vi kender det alle. Efter lang tids stress får vi ofte spændinger og smerter i hoved og nakkeregionen. I frygt og angst situationer får vi ofte spænding, kvalme og smerter i maveregionen. Er vi udsat for langvarig frustration, får vi ofte ryg og lændesmerter osv. Denne enorme sammenhæng mellem vores omverdenskontakt, krop og psyke vil være helt central i terapien hos os.

Relationel psykologi

Men vi lever ikke alene. Selv når vi føler os isolerede og ensomme. Vi er altid i kontakt med vores omverden. Omverdenens krav og forventninger udgøres af mange forhold: familie, nære relationer, job, sociale kontakter osv. Din kontakt og tilknytning til dine omgivelser vil kontinuerligt blive forbundet til dine indre oplevelser. De indre kontaktmønstre, vi har lært, vil ofte spille sig ud udenfor os selv. Derfor bliver det afgørende, for at skabe forandring i det vi ikke bryder os om, at vi går på opdagelse i dette felt.


Terapien vil hele tiden veksle mellem indre og ydre tilstande og sansning. 

Eksempel på en typisk terapigang:

Hver session starter altid med, at vi snakker.

Vi sidder i en stol, og jeg lytter til, hvad du gerne vil have bearbejdet, og hvad der fylder for dig lige nu.

 

Når du sidder der, observerer jeg på dit kropssprog. Jeg lytter til hvad din krop (også) fortæller. Din krop er en vigtig medspiller og “gestikulerer” ofte ubevidst samspillende med de følelser og oplevelser, som du verbalt fortæller om. Jeg tager ofte fat i det, jeg ser, og kommunikerer derefter verbalt med dig om det. Vi finder sammen ud af, hvad din krop (også) fortæller. Ofte sidder der gemte ressourcer i kroppens sprog, som vi sammen finder ud af at få sat ord på, og finde mening med.

 

Det forgår altid i trygge og tydelige rammer, da det er meget vigtigt, at du føler dig tryg.

Du får ofte nogle hjemmeøvelser med, som du skal øve ca. 10 min hver dag. Det kan være vejrtrækningsøvelser, bevægelser i forskellige dele af din krop, stræk, nye handlinger eller lignende.

 

De næste gange foregår det hele mere kropsligt kommunikerende. Du vil typisk komme op at stå, lave øvelser, finde nogle kropsholdninger, som er nye eller typiske for dig. Du vil arbejde med at forstå, hvad der sker, når du eksempelvis laver nogle kropslige bevægelser, indtager en bestemt holdning, står i en stilling i længere tid eller noget tilsvarende. Dine følelser og fornemmelser kommunikerer vi verbalt om imens.

 

Andre positioner vil være liggende på en briks eller på gulvet på en madras. I disse positioner arbejder vi også med kropslige stillinger, og hvad de eventuelt provokerer frem i dig. Her arbejder jeg typisk med kroppens indre kerne, de dybere følelser og det “gamle” (barndommen) i dig.

 

Nogle gange benytter jeg mig af en metode som hedder “Holding”, som bl.a. er 5 forskellige måder, jeg “holder” dig i. Typisk når du er inde og mærke et meget dybtliggende og gammelt problem/traume i dig selv.

 

Andre gange vil vi arbejde med dine drømme gennem samtale, tegneterapi eller symboldrama.

Ovenstående er blot et forsøg på at give dig nogle billeder af, hvad vi kan bruge af indfaldsvinkler for at hjælpe dig med det du kommer med. Der findes aldrig to ens terapiforløb. Hvert enkelt menneske er unikt og må mødes i dette perspektiv.

Det siger klienter om deres oplevelser med terapi hos os:

Louise Guldsten Laursen
Louise Guldsten Laursen
Andmeldelse skrevet på Google
Læs mere
Klinikken er hyggeligt og afslappet indrettet. Der er altid kaffe på kanden og rent i venteområdet. Jørgen er top-professionel, smilende og samtidig meget rolig.
Han har en tydelig faglig ballast og forstår samtidig at forklare sig i et sprog, som "almindelige dødelige" forstår.
Desuden er sekretæren Maja altid hjælpsom og smilende. Jeg kan kun give klinikken mine varmeste anbefalinger - efter kun 5 behandlinger er min sag afsluttet.
Jeg har fået nogle rigtig gode redskaber med - og jeg lider ikke længere af panikangst.
Tanja Dam Nielsen
Tanja Dam Nielsen
Andmeldelse skrevet på Google
Læs mere
Et fantastisk dejligt og imødekommende sted, hvor både Jørgen og Maja får en til at føle sig velkommen. Man får fornemmelsen af at blive taget seriøs og kombinationen af terapi med fokus på både det fysiske og psykiske og deres interne påvirkninger af hinanden gør, at det føles meget professionelt. Jeg har fået og får stor hjælp af terapien hos Jørgen - både på et højere eksistentielt plan men også på helt lav praktisk niveau. Dette beviser, for mig, at jeg er hos en terapeut, som har en stor og meget bred erfaring. En som kombinerer og benytter flere tilgange i det terapeutiske rum for at hjælpe mig med selv at finde frem til flere løsninger. En som ser mig uden at være fordømmende - en fantastisk rejse.
Per Jensen
Per Jensen
Andmeldelse skrevet på Google
Læs mere
Har kun haft nogen rigtige gode oplevelser ved hvert besøg. Receptionen er altid venlig, og hjælper gerne en hvis der opstår problemer. Stod i en lidt uheldig stitutration med min læge, og fik meget hjælp fra sekretæren. Der bliver brugt lidt alternative behandlings midler som mindfulness, som jeg personlig synes er rigtig hjælp fuld. alt i alt vil jeg gi denne psykolog 11 ud af 5 Stjerner.
Jannie Dalgaard Thomassen
Jannie Dalgaard Thomassen
Andmeldelse skrevet på Google
Læs mere
Dynamisk psykologi er et dejligt sted at komme. Her bliver du mødt,som den du er. Der mærkes en varme, som spredes og giver ro inden i. Det gav mig tryghed til at fortælle,tage i mod og udvikle. Jeg kan med det varmeste anbefale Dynamisk psykologi😊
Louise Guldtsen Laursen
Louise Guldtsen Laursen
Andmeldelse skrevet på Facebook
Læs mere
5 stjerner! Venlighed - Rar stemning - Professionalisme - Dygtighed - Variation - Personlighed
Tidligere
Næste

Hypnose

Center for Dynamisk Psykologi tilbyder hypnose som et supplement til den terapeutiske behandling.
Den kliniske hypnose er fokuseret på ressourcer, idet den bygger på klientens eksisterende evner, interesser og ønsker. Hypnosen retter sig ikke mod problemer, men mod løsninger, og hjælper klienten til at fokusere på sine mål og ønsker.

Under hypnosen fokuseres opmærksomheden på én ting, og man kommer i en særlig trancetilstand. Man kender denne tilstand fra andre situationer, såsom dagdrømme eller når man bliver opslugt af en god bog eller et smukt stykke musik. Denne trancetilstand åbner særlige muligheder for at udvikle ressourcer og opdage løsninger på problemer.
Under hypnosen bevarer du kontrollen, og kan altså ikke bringes til at handle på måder, som du ikke ville have gjort under andre omstændigheder.

Hypnosen har vist sig at have en meget god effekt på behandling af f.eks.:

 • Stress
 • Depression
 • Psykosomatiske sygdomme
 • Hovedpine
 • Smertetilstande
 • Angsttilstande
 • Fobier
 • Søvnløshed
 • Tobaksafvænning
 • Flyskræk

Sådan foregår hypnosen

Under induktion af den hypnotiske trancetilstand bortledes opmærksomheden fra ydre påvirkninger og fokuseres på indre sansninger og oplevelser. Som regel tilstræbes en fysisk afslapning af kroppen som indledning til det videre arbejde under hypnose. Der er tale om en afslapning af kroppens muskler, der oftest ledsages af en langsommere og dybere vejrtrækning samt langsommere og roligere puls.

Lægehenvisning

Center for Dynamisk psykologi har overenskomst med sygesikringen og kan derfor tage imod klienter, som er henvist fra lægen.

 

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du har været udsat for en af disse hændelser:

 

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 • Trafik- og ulykkesofre.
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 • Pårørende ved dødsfald.
 • Personer, der har forsøgt selvmord.
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 • Personer med let til moderat depression som er fyldt 18 år.
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD som er mellem 18 og 38 år.

 

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser i boksen nedenfor. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

 

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

 

Henvisning kan dog også udstedes senere, men skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.)

 

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

 

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

 

Din henvisning er gyldig et år efter lægen har udstedt den. Dog skal den hentes ned fra henvisningshotellet indenfor 30 dage, hvorefter, den bliver inaktiv. Er den først hentet ned, skal den blot tages i brug indenfor et år. Den er altid aktiv et år fra sidste samtale, hvorefter den lukkes ned og ikke kan genåbnes.

Praktiske oplysninger

Samtalerne er normalt af en varighed på 50 minutter, parsamtaler dog 90 minutter. Efter aftale mellem dig og psykologen kan der i særlige tilfælde afsættes ekstra tid.

Samtaler via Sygesikringen er dækket af en særlig overenskomst, og er derfor på 45 min.

Sygesikringsbevis skal medbringes og køres igennem kortlæseren.

Vi har tavshedspligt vedr. alt, hvad der omhandler din henvendelse og selve samtaleforløbet.

Vi fører journal over samtalerne, men der går ingen oplysninger fra vores journal uden at vi først har fået skriftlig tilladelse fra dig.

Dog er vi forpligtet til altid at give din læge besked, når du afslutter et samtaleforløb, som lægen har lavet en henvisning til.

Åbningstider

Centret har åbent for konsultationer:
På hverdage fra 8.30 – 16.00.

Vi har åbent for telefoniske og personlige henvendelser:
Hverdage fra 8.00 – 10.00

Ventetid

Med en henvisning fra lægen oplever vi desværre oftest ventetid, før vi kan tilbyde opstart af dit forløb. Du vil blive informeret om den aktuelle ventetid, når du kontakter os.

Afbud / Udeblivelse

Får du behov for at melde afbud til en samtale, skal vi have besked senest kl. 16.00 hverdagen før aftalen for at undgå, at du kommer til at betale for den bestilte tid.

Du kan melde afbud pr. telefon, sms eller på mail.

Ved akut opstået sygdom er afbud samme dag dog uden beregning.

Ved for sent afbud opkræves betaling for konsultationen.

For yderligere information og tidsbestilling kontakt os på tlf.: 24203883 eller mail: mail@dynamiskpsykologi.dk

Mulighed for at klage eller indberette utilsigtede hændelser

Hvis du oplever, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling hos os, vil vi bede dig om både at informere os samt sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det kan du gøre her: www.stps.dk/uth. Du kan læse en vejledning her.

Det er også på www.stps.dk, at du kan indgive en klage, hvis du er utilfreds med din behandling hos os.

Hvis du får en skade, som følge af din behandling hos os, der antages at kunne give ret til erstatning vil vi bistå med en eventuel anmeldelse til Patienterstatningen (https://pebl.dk/)

Afbud / Udeblivelse

Priser (takster pr. 1. april 2020)

Med henvisning fra din læge

Første samtale koster 417 kr. og de efterfølgende samtaler koster 347,71 kr.

Er du medlem af sygeforsikringen Danmark, yder de herudover et tilskud på 200 kr. pr. konsultation.

Uden henvisning

Hvis du selv skal betale hele honoraret er prisen pr. konsultation 950 kr.

Familie-/parterapi koster 1500 kr. pr konsultation (1½ times varighed).

 

Er du medlem af Danmark kan du modtage 24 konsultationer med 300 kr. i tilskud, når der ikke er tilskud fra den offentlige sygesikring.

 

Betaling sker med MobilePay ved hver samtale med mindre andet er aftalt.

Mindfulness

På vores mindfulness hold træner du evnen til at være nærværende. I dagligdagen er vi sjældent mentalt nærværende, men optagede af praktiske gøremål, tidligere oplevelser eller bekymringer for fremtiden.

 

Du vil gennem deltagelse på holdet opnå større indsigt i dig selv, gennem en bedre kontakt med dine følelser, tanker og kropslige fornemmelser. Du vil opleve mere ro, klarhed, bedre koncentrationsevne og dybere søvn. Du bliver mere modstandsdygtig overfor stress og dit immunforsvar styrkes. Mindfulness har også en positiv effekt på blodtryk, puls, stofskifte og åndedræt. Du vil også opleve en større sensitivitet og åbenhed overfor dig selv og andre mennesker.

 

Gennem mindfulness kan du skærpe evnen til at fokusere mere på sanseoplevelserne i nuet. Dette er særligt vigtigt i forhold til angst, depression og stress, som er lidelser, hvor tankerne kan spille en vigtig rolle. Her er mindfulness træningen effektiv i forhold til at lære at betragte de negative tanker på en neutral og accepterende måde, hvor man ikke lader sig opsluge af dem. På denne måde kan man reducere deres indflydelse på følelserne, opmærksomheden og den daglige trivsel.

 

Der vil være træning i at få kontakt med – og finde hvile i – dit eget nærvær. Fra dette nærvær kan du opleve det, der sker – uden at lade dig styre af det eller blive fanget i det.

 

Undervisningen vil dels bestå af praktiske øvelser i Mindfulness og grundmeditationsøvelser, og dels af en teoretiske beskrivelser, der tilpasses de enkelte deltageres forudsætning og interesse.

 

Undervisningen og de praktiske øvelser sætter deltagerne i stand til at træne teknikkerne derhjemme og anvende mindfulness principperne efter kursets afslutning.

 

Effekten afhænger af, hvor ofte der trænes og kan variere fra person til person.

Næste holdstart:

Næste hold starter 22. september 2020.

Vi mødes hver tirsdag fra kl. 16.30 – 18.00.  (Pause i uge 42)

Prisen er 1.500 kr. for 10 gange.

Du kan kontakte os for mere information på følgende måder:

På mail til mail@dynamiskpsykologi.dk

Ved at ringe på tlf. 24203883.

Mindfulness har vist sig at have en positiv effekt på f.eks.:

 • Stress
 • Søvn
 • Immunforsvar
 • Blodtryk
 • Puls
 • Stofskifte
 • Åndedræt
 • Koncentration
 • Depression
 • Angsttilstande