Skip to main content

Terapi med henvisning fra lægen

Center for Dynamisk psykologi har overenskomst med sygesikringen og kan derfor tilbyde terapi med henvisning for klienter, som er henvist fra lægen.

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du har været udsat for en af disse hændelser:

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression som er fyldt 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD som er fyldt 18 år.

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser i boksen nedenfor. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp inden 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

Henvisning kan dog også udstedes senere, men skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression.)

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter henvisning fra egen læge.

Din henvisning er gyldig et år efter lægen har udstedt den. Dog skal den hentes ned fra henvisningshotellet indenfor 90 dage, hvorefter, den bliver inaktiv. Er den først hentet ned, skal den blot tages i brug indenfor et år. Den er altid aktiv et år fra sidste samtale, hvorefter den lukkes ned og ikke kan genåbnes.