Skip to main content

Børn og skilsmisse

Børn påvirkes af skilsmisse og de konsekvenser der følger med. Hvordan håndterer du dit barns følelser, når du samtidig skal tage hånd om dig selv i krise?
Barnet oplever et tab og sorg over familien er opløst. Mange børn har store følelsesmæssige reaktioner i overgangen imellem forældrene, og kan have vanskeligt ved savnet og adskillelsen til den forældre, barnet ikke er hos. Børn reagerer, når de er i sorg og deres verden er kaotisk. Nogle børn bliver stille, hvor andre reagerer med vrede og kan blive udadreagerende.
Når børn ser forældre der er kede af det kommer de utilsigtet til at tage ansvar for forældrenes følelser. Børn vil ikke påføre ekstra smerte til forældrene og gemmer på egne følelser. Afhængig af konfliktniveauet i skilsmissen, kan barnet tage det smertefulde fravalg af den ene forælder for at beskytte sig selv, når konflikten er blevet for overvældende og ødelæggende. Forældrene oplever det som forældrefremmedgørelse.
Børn kan have tvivl om forældrenes kærlighed til dem, når de ser forældrene, ophører med at elske hinanden. Når der kommer nye kærester og bonussøskende til, kan børn være i tvivl om hvor de hører til og finde sin plads i et hjem hvor det er andre børn, der nogle gange har mere tid med deres far eller mor, samtidig med, at der er en ny voksen i deres liv. Børn har bekymringstanker om, at de kan gøre den anden forældre kede af det, hvis de kan lide den nye voksen i mor eller far liv.
I er, som forældre, forbundet resten af livet igennem jeres børn. Hvordan kommer du/I videre hver for sig, men sammen i forældreskabet, når jeres følelser styrer kommunikationen og samarbejdet?
Er skaden sket og konfliktniveauet højt hjælper jeg jer videre på sporet med konfliktmægling.

Jeg tilbyder:

• Legeterapi og samtaler med barnet

• Forældresamtaler og konfliktmægling – at tale sammen til barnets bedste

Som Børnesagkyndig og tidligere ansat i Familieretshuset, hvor konfliktmægling og samværsaftaler indgik som dagsorden for mødet, kender jeg til de dynamikker der udspiller sig i jer som forældre. Når I oplever at skulle kæmpe for samvær med jeres børn, og samtidig samarbejde med den anden forældre når samarbejdet er konfliktfyldt.

Lone Marie Birkebæk
Psykoterapeut og Børnesagkyndig