Skip to main content

Center for Dynamisk Psykologi er et psykologhus stiftet i 2017 af psykolog Jørgen Rønsholdt.

I dag er vi et fællesskab af 5 psykologer og en psykoterapeut.

Vi er et psykologisk center, hvor vi møder den enkelte, parret, familier og organisationer med dyb indføling, solid viden og kunnen hele vejen igennem alle former for psykiske udfordringer. Vi er et center med fleksibilitet, nye behandlingsveje og ikke mindst en flok ansatte, som er præget af ægte humanisme og dynamisk indsigt. Mennesker som gerne vil gå lidt længere.

Vi er optaget af, at forandre fastlåste tilstande – tilstande hvor vi føler afmagt og meningsløshed. Vi er optaget af at skabe kraft og magt. Netop derfor hedder vi Center for Dynamisk Psykologi. Begrebet dynamisk stammer fra græsk og kommer af ”dynamikos”, som kan oversættes til ”kraftig” og heraf ”dynamis”, der er lig med kraft/magt.

I psykologien kendes den dynamiske tradition, og teorierne bag, for interessefeltet bag vores adfærd. I center for Dynamisk Psykologi, er vi derfor optaget af følelser, motiver, behov og tanker, Vi er optaget af krop, psyke og sjæl – og ikke mindst de mange sammenhænge, som udspiller sig i dette enorme felt.

Det dynamiske aspekt henleder til en iboende evne til forandring og udvikling, der kommer til udtryk som handlekraft, energi eller bevægelse i en person, i en genstand eller i samspillet mellem elementerne i en sammensat størrelse, fx en gruppe mennesker.

Så vores fokus er udvikling og forandringsprocesser hos individet, i parrelationen, i familiesystemet eller organisationen. Vi arbejder ud fra en solid viden om de dynamiske forhold, som udspiller sig i det enkelte menneske og imellem mennesker.

Du vil blive mødt med øje for det helt særlige.
Intet menneske eller system er ens – det ved vi – og det vil du opleve hos os.