Skip to main content

Lone Marie Birkebæk

– Psykoterapeut i Skive

Som Psykoterapeut tilbyder Lone Marie Birkebæk et trygt rum, hvor du bliver mødt med et bevidst nærvær og af et omsorgsfuldt menneske. Lone Marie Birkebæk møder dig i dit udgangspunkt og med den fortælling du kommer med.

Lone Marie Birkebæk er særligt optaget af relationer og tilknytningsmønstre. Vi dannes af relationerne til vores familie og medmennesker livet igennem. Vi udvikler os hele tiden i de relationer, vi befinder os i. Vi har alle brug for at føle os betydningsfulde og at vi har værdi, i de sammenhænge vi indgår i, børn som voksne, da det har betydning for hvordan vi ser på os selv.

Lone Marie Birkebæk har mange års erfaring i terapi til børn/unge -par og familier. Herunder specialviden i samtale med børn og unge i udsatte positioner/sorg og krise. Som Børnesagkyndig og konfliktmægler og tidligere ansat i familieretshuset kender Lone Marie Birkebæk til arbejdsgange både i stat og kommune. Lone Marie Birkebæk er specialiseret i skilsmisse samtaler og legeterapi til børn og unge.

Lone Marie Birkebæk er uddannet i Pædagogik, Pædagogisk Psykologi og Positiv Psykologi fra DPU og Psykoterapeut fra Institut for Systemisk integrereret Familieterapi (S.I.F).

Terapeutiske ydelser (klik for mere information):

Konsulentydelser (klik for mere information):
Bisidder og partsrepræsentant i kommune og familieretshus
Børnesagkyndig gennemgang til advokater
Børnesagkyndig Rådgivning
Konfliktmægling i forbindelse med skilsmisse

Du er velkommen til at henvende dig om du er fag- og eller privat person.

Lone Marie Birkebæk er psykoterapeut i Skive.