Skip to main content

Jørgen Rønsholdt

– Psykolog i Skive

Jørgen Rønsholdt er stifter af Center for Dynamisk psykologi. Jørgen er både uddannet lærer, psykolog og psykoterapeut.

Jørgen Rønsholdt har over 30 års erfaring indenfor det pædagogiske og psykologiske arbejdsfelt. Han er specialist i klinisk psykologi og psykoterapi, og godkendt supervisor i psykoterapi og pædagogisk psykologi.

Jørgen Rønsholdt har gennem årene specialiseret sig i dybdepsykologiske processer og arbejder gerne med både krop, psyke og sind i tæt sammenhæng. Han arbejder med både individuel, par- og gruppeterapi. Han er efteruddannet i den psykodynamiske tradition. Han arbejder systematisk med opløsning og integrering af uforløste blokeringer i krop og psyke, og anvender kropslige tilgange, tegneterapi, drømmetydning, mindfulness, symboldrama og hypnoterapi.

Jørgen Rønsholdt har gennem 25 år afholdt kurser for pædagogisk personale og leder i dagtilbud og skoler i hele landet. Jørgen har meget erfaring med længerevarende udviklingsprojekter for hele organisationer. Han arbejder således på alle niveauer af en organisation eller institution, lige fra individ- til kulturniveau.

Som godkendt supervisor tilbyder Jørgen både supervision af enkeltpersoner og grupper. Derudover tilbydes forløb med henblik på autorisation som psykolog. Indenfor de senere år, har han også arbejdet meget med supervision for ledere i både den private og offentlige sektor.

Jørgen er en efterspurgt foredragsholder med et stort emnekatalog.

Jørgens indfaldsvinkler til arbejdet bunder i den dynamiske- og relationsorienterede psykologi. Netop disse indfaldsvinkler syntes ofte at skabe en positiv og motiverende energi for nye refleksioner og blivende forandringer.

Jørgen har overenskomst med sygesikringen og modtager klienter med henvisning fra lægen i vores afdeling i Skive. Desuden modtager Jørgen klienter uden henvisning samt kunder til supervision og coaching.

Jørgen Rønsholdt tilbyder: