Skip to main content

ISTDP

ISTDP står for ”intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy”, eller på dansk: Intensiv dynamisk korttidsterapi.
Det er en empirisk valideret behandlingsmetode, der i flere undersøgelser har vist sig effektiv til mange psykologiske problemstillinger, herunder depression, angst, stress, personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske lidelser. ISTDP bygger på psykoanalytisk teori, men har også integreret elementer fra nyere forskning, herunder tilknytningsforskning samt hjerneforskning.

Metoden har en systematisk og fokuseret tilgang, hvor der arbejdes med et specifikt tema eller problem. Der arbejdes på både bevidste og ubevidste niveauer med indre konflikter og de underliggende årsager hertil, hvorved der skabes gode betingelser for dybdegående og varig effekt. Der arbejdes altså dybdegående og fler-faktorelt frem for udelukkende symptombehandlende. og er noget af det der skaber den gode, varige effekt af behandlingen.

Indenfor den psykodynamiske tradition, og her ISTDP, antages det, at psykiske problemer udvikles og vedligeholdes, idet mennesker ubevidst undgår følelser og impulser, knyttet til smertefulde, fortidige oplevelser, i relation til vigtige andre. Problemet er ikke følelserne, men det man har lært at gøre med dem. Disse tillærte adfærdsmønstre, kan være uhensigtsmæssige og selvdestruktive, samt forringe mellemmenneskelige relationer samt optimal egenomsorg.

 

Som en del af en kontinuerlig nysgerrighed og fokus på udvikling af eget arbejde, bruger man indenfor ISTDP-miljøet gerne videooptagelse af sessionerne, da det har vist god effekt på terapeutens effektivitet. Ligeledes er der en fasttømret kultur for konferencer, supervision og videreuddannelse, hvorfor man ved at man hos en ISTDP-terapeut er sikker på der hele tiden arbejdes på at skærpe terapeutens eget instrument. Man er derfor i en ISTDP-behandling sikret at terapeuten kontinuerligt arbejder på at optimere behandlingen.

For yderligere indformation bl.a. ift evidensgrundlaget grundlag for ISTDP: se https://istdp-danmark.dk/om-istdp/

ISTDP kan bruges til en række problemstillinger, og bl.a. være noget for dig, hvis:

  • Du ønsker effektiv hjælp og varig forandring
  • Du søger dybdegående effekt og behandlingen
  • Du har prøvet andre terapeutiske retninger uden effekt
  • Du lider af en funktionel lidelse, som ikke kan forklares medicinsk, og
    mistænker en psykisk komponent, fx: irritabel tyktarm, kronisk hovedpine, kroniske smerter, fibromyalgi, synsforstyrrelser, lammelser mv.